30 kwiecień 2018 1,2, 3 maja

Początek maja, z uwagi na nagromadzenie świąt i dni wolnych od pracy i zajęć w szkole, zazwyczaj nazywany jest długim weekendem. W te dni cieszymy się brakiem obowiązków i zazwyczaj ładną pogodną, towarzyszącą wiośnie.

Ale czy pamiętacie jakie święta obchodzimy na początku maja i co one oznaczają?

1 Maja to Święto Pracy, w Polsce oficjalnie obchodzone od 1950 roku. Święto to jednak zrodziło się  o wiele wcześniej, bo w 1889 roku w Paryżu. Zostało ogłoszone przez II Międzynarodówkę, czyli organizację walczącą o prawa robotników. W tamtych czasach bowiem pracownicy pracowali po 12 godzin na dobę i otrzymywali bardzo niskie wynagrodzenia. Jak obchodzone jest Święto Pracy? Głównie poprzez pochody i manifestacje, odbywające się na ulicach miast. 

3 Maja to Święto Narodowe obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, co miało miejsce w 1791 roku. Konstytucja to dokument mający najwyższą moc prawną w państwie i regulujący ustrój. Obecnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej, nowoczesną i spisaną konstytucją.
Obecnie w Polsce funkcjonuje Konstytucja uchwalona w 1997 roku. Dokument składa się z preambuły i 13 rozdziałów obejmujących 243 artykuły.

2 Maja to natomiast Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony od 2004 roku. Celem obchodów tego dnia jest pamięć i szacunek dla symbolu Polski, jakim jest flaga narodowa. Zwyczajowo 2 Maja nosi się na odzieży biało-czerwoną kokardę, podkreślająca pamięć o tym dniu. Ponadto organizuje się rożnego rodzaju akcje patriotyczne. Co ciekawe, to właśnie 2 Maja 1945 roku, na koniec II wojny światowej, polscy żołnierze po wkroczeniu do Berlina i kapitulacji stolicy hitlerowskich Niemiec umieścili na znak zwycięstwa biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa i na budynku tamtejszego Reichstagu.

 

flaga b-cz