17 wrzesień 2018 Bez wody nie ma życia

18 września obchodzimy Światowy Dzień Monitoringu Wody. Jest  to międzynarodowy program edukacyjny budujący świadomość ludzi i ich zaangażowanie w sprawy ochrony zasobów wody. Dlaczego o wodę i jej pokłady powinniśmy dbać i stale je nadzorować? Dlatego, że zasoby wody maleją. A o tym jak ważna jest woda świadczy fakt, że bez niej nie byłoby życia. Najlepszym argumentem na znaczenie wody jest chociażby to, że nasze organizmy składają się w około 60% z wody. Najwięcej zawierają jej łzy (97%), krew (90%) i tkanka nerwowa (88%).

Źródłem wody pitnej jest dla człowieka słodka woda, której głównym magazynem są wody podziemne. Stanowi ona tylko niecały 1 % całkowitych zapasów wody na całej kuli ziemskiej! Są to zasoby bardzo małe,  zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę jej  nierównomierne rozmieszczenie  na Ziemi.
Niestety, zapasy wody słodkiej nie są niewyczerpywalne. Zużywamy je szybciej, niż mogą się odnowić w naturalnym obiegu hydrologicznym.

W Polsce mamy bardzo niskie zasoby wodne – 1600 m sześc. na mieszkańca, podczas gdy średnia unijna to 4700 m sześc.

Dlatego tym bardzie powinniśmy dbać o wodę i widzieć dlaczego  jej zasoby powinniśmy monitorować.

 

wash-hands-2657635_1280