Skontaktuj się z nami!

Biuro Zdrowe Kieszonkowe

+48 85 733 22 33

biuro@zdrowekieszonkowe.pl

Żurawia 71 lok. 2.31

15-540 Białystok

Siedziba BPNT

Kontakt dla szkół
szkola@zdrowekieszonkowe.pl

Kontakt dla gmin. Szkolenia
a.nikitorowicz@zdrowekieszonkowe.pl

Logistyka i zaopatrzenie
maciej@zdrowekieszonkowe.pl

Pomoc techniczna
serwis@zdrowekieszonkowe.pl

Kontakt dla operatorów maszyn
operator@zdrowekieszonkowe.pl

Pytania dotyczące projektu Zdrowe Kieszonkowe

info@zdrowekieszonkowe.pl

Napisz do nas!

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: P2V Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71, NIP:9662096819, KRS: 0000550773 - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.