Dlaczego warto

Otyłość – epidemią XXI wieku

Otyłość jest obecnie określana mianem epidemii XXI wieku. Z badań Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” przeprowadzonych w latach 2007-10 wynika, że wśród dzieci w wieku 7-12 lat częstość nadwagi i otyłości jest najwyższa u 10-letnich chłopców i wynosi ponad 22% oraz u 9-letnich dziewcząt – ponad 20%. Wśród młodzieży 13-15 lat odsetek nadwagi otyłości u chłopców występuje w granicach 14,2%-19,3%, a u dziewcząt pomiędzy 12,8%-14,2%.
Skutkami otyłości u dzieci i młodzieży są m.in.obniżone poczucie własnej wartości, brak akceptacji, izolacja, dokuczanie, rozdrażnienie, trudności w koncentracji, obniżona sprawność fizyczna i niechęć do ruchu, zmiany metaboliczne i inne. Ok. 80% dzieci z otyłością pozostaje otyłymi w życiu dorosłym, a to zwiększa ryzyko zachorowania na cukrzycę, miażdżycę, choroby układu krążenia i układu ruchu.

 

5 posiłków ucznia

Dzieci w wieku szkolnym powinny w ciągu dnia spożywać 5 prawidłowo zbilansowanych posiłków. Uczeń spędza w szkole ok. 5-6 godzin, a w przypadku młodzieży jest to nawet 8-10 godzin. Dodatkowo dojazdy, zajęcia pozalekcyjne oraz pobyt w świetlicy wydłużają czas przebywania poza domem. Zatem jeden posiłek w czasie zajęć szkolnych to niezbędne minimum. Przy dłuższym pobycie w szkole wskazane są dwa posiłki.
Codzienny pobyt w szkole, to czas wzmożonego wysiłku umysłowego oraz fizycznego. Ważne zatem jest zapewnienie uczniom dostępu na terenie szkół do żywności, która nie tylko pokryje zapotrzebowanie organizmu młodego człowieka na energię i niezbędne składniki pokarmowe, ale wpływać będzie korzystnie na prawidłowy rozwój i utrzymanie dobrego stanu zdrowia.

Dzieci nie jedzą śniadania!

Pierwszego śniadania przed wyjściem do szkoły nie spożywa codziennie aż 27 proc. uczniów szkół podstawowych i 41 proc. uczniów gimnazjów. W przypadku dziewczynek odsetek ten jest wyższy.
Od 24 do 50 proc. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce nie je codziennie drugich śniadań.

(na podst. badań IŻŻ)

Źle zbilansowana dieta uczniów

Niestety najnowsze dane o stanie zdrowia i odżywiania dzieci i młodzieży w Polsce nie są najlepsze. Dieta uczniów jest często nieprawidłowo zbilansowana, charakteryzuje ją zbyt duża zawartość niektórych składników pokarmowych, przy wyraźnych niedoborach innych – tych bardziej korzystnych. Wady żywieniowe wynikają również z nieregularności spożywania posiłków. Aż 40% polskich dzieci w wieku 11-15 lat nie spożywa śniadania, a 70% nastolatków nie uzupełnia codziennej diety owocami (raport UNICEF „Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych”, kwiecień 2013). Wady wynikające z żywienia stwarzają ryzyko wystąpienia niedoborów żywieniowych lub nadwagi i otyłości.