Kontrola rodzicielska

Rodzice lub Opiekunowie, którzy przystąpią do projektu (osoby decyzyjne w stosunku do swoich niepełnoletnich dzieci) otrzymują indywidualny dostęp do systemu, poprzez który mogą:
1. ustawiać dzienne limity na płatności kartami lub brelokami
2. dokonywać zastrzeżenia/dezaktywacji kart i breloków (np. w przypadku zagubienia)
3. dokonywać transferu środków pieniężnych pomiędzy kartami i brelokami
4. dokonywać blokady zakupu konkretnych produktów (ważne w przypadku dzieci na diecie ze wskazań zdrowotnych)
5. otrzymywać raporty z dokonywanych zakupów
6. otrzymywać powiadomienia o niskim stanie konta na karcie/breloku.