Korzyści

korzyscirodzic_m

• dbałość o zdrowie dzieci
• skrócenie porannego czasu wybierania się do szkoły- rezygnacja z przygotowania drugiego śniadania
• zapewnienie dzieciom odpowiedniej diety na czas zajęć szkolnych
• nauka zdrowych nawyków żywieniowych
• wyeliminowanie ryzyka „wydania” kieszonkowego na niezdrowe produkty żywnościowe
• rozwijanie nowych preferencji smakowych u dzieci poprzez oferowanie im produktów dotychczas nieznanych
• eliminacja zagrożeń związanych z niepoprawną dietą
• wsparcie uczniów najuboższych i niedożywionych
• edukacja prozdrowotna dzieci poprzez konkursy, gry i inne aktywności
• edukacja finansowa dzieci w zakresie gospodarowania wydatkami
• edukacja dzieci w zakresie korzystania z nowych urządzeń i technologii
• zwiększenie bezpieczeństwa dzieci poprzez eliminację posiadania gotówki
• bezpieczeństwo finansowe zapewnione poprzez dzienny limit wydatków
• kontrola rodzicielska w zakresie ograniczenia wyboru produktów do zakupu (ważne w przypadku uczniów na diecie ze wskazań medycznych)
• łatwość przystąpienia do projektu (krótka i sprawna rejestracja użytkownika w systemie)

korzysciuczen_m

• dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie
• poznawanie wartości diety jako wyznacznika zdrowia
• kształtowanie poprawnych nawyków żywieniowych
• wsparcie dzieci niedożywionych
• łatwy dostęp do zdrowych produktów żywnościowych na terenie szkoły
• atrakcyjna i bezpieczna forma dokonywania zakupu
• poznawanie nowych technologii poprzez korzystanie z systemu płatności zbliżeniowych
• nauka planowania wydatków
• szybkość realizacji zakupu – ok. 20 sek. – szczególnie ważne podczas krótkich przerw między lekcjami
• szeroki wybór produktów, w tym świeżych, typu kanapki, owoce, warzywa
• poznawanie nowych smaków
• udział w konkursach, grach i zabawach oferowanych przez projekt Zdrowe Kieszonkowe