Misja i cel

misja

Naszą misją jest dbałość o zdrowy rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnianie im dostępu do zdrowych produktów żywnościowych, będących uzupełnieniem lub podstawą ich codziennej diety. Chcemy budować świadomość uczniów w zakresie zdrowego odżywiania i kształtować odpowiednie nawyki żywieniowe. Będziemy udzielać wsparcia dzieciom niedożywionym poprzez zapewnienie im zdrowego posiłku lub przekąski w ciągu dnia. Chcemy, aby dostęp do zdrowej żywności na terenie szkół w Polsce stał się powszechny i aby w perspektywie kilku lat stan zdrowia dzieci i młodzieży uległ poprawie w efekcie zmiany przyzwyczajeń żywieniowych.

 

CEL

1. dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży
2. edukacja zdrowotna
3. kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych
4. wsparcie uczniów z rodzin najuboższych