o projekcie

ZDROWE KIESZONKOWE to ogólnopolski projekt propagujący zdrowe odżywianie, skierowany do dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Projekt wpisuje się w zapisy Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (nowelizacja z dnia 28 listopada 2014 r., wejście w życie 1 września 2015 r.). ZDROWE KIESZONKOWE zapewnia uczniom na terenie szkoły dostęp do zdrowych produktów żywnościowych, które mogą zakupić w specjalnie oznakowanych maszynach vendingowych (automatach), posługując się dedykowanymi do projektu kartami płatniczymi lub brelokami z wykorzystaniem technologii NFC - komunikacji zbliżeniowej. Projekt wspiera dzieci z najuboższych rodzin poprzez finansowanie im doładowań kart i breloków.

Projekt Zdrowe Kieszonkowe to również edukacja prozdrowotna. Oferując dzieciom zdrowe produkty przekazujemy im wiedzę o wartościach odpowiednio zbilansowanej diety, potrzebie prawidłowego odżywiania się oraz zachęcamy do aktywności ruchowej. Proponujemy dzieciom i młodzieży atrakcyjną formę edukacji z wykorzystaniem konkursów, gier i zabaw. Wspieramy również kadrę pedagogiczną oferując im do wykorzystania w codziennej pracy materiały dotyczące zdrowego stylu życia.

Bezpieczeństwo

ZDROWE KIESZONKOWE opiera się na innowacyjnej technologii "pay2vend", dzięki której użytkownicy mogą zarządzać swoją wirtualną portmonetką oraz kontem.

System jest bezpieczny dzięki:

automaty akceptują do płatności tylko karty i breloki projektu ZDROWE KIESZONKOWE, które zostały aktywowane przez Użytkowników
czynności związanych z płatnościami i kontrolą rodzicielską (poprzez adres e-mail)
możliwość ustawienia dziennego ograniczenia wydatków, co minimalizuje ryzyko utraty całości środków na koncie na wypadek zgubienia karty/breloka
możliwość szybkiego zastrzeżenia i blokady środków na karcie/breloku

wartości dodane

ZDROWE KIESZONKOWE to nie tylko produkty w automatach, edukacja prozdrowotna i wsparcie dzieci niedożywionych. To również mnóstwo dodatkowych aktywności i moc dobrej zabawy! Projekt oferuje udział w konkursach, grach i zabawach oraz innych energetyzujących inicjatywach, z których warto skorzystać.