Zdrowe produkty

Wymagania i normy dotyczące zdrowych produktów, które mogą być dopuszczone do sprzedaży na terenie placówek oświatowych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią: rozporzadzenie-mz-26-lipca-2016