Opis projektu

ZDROWE KIESZONKOWE to ogólnopolski projekt propagujący zdrowe odżywianie, skierowany do dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Projekt wpisuje się w zapisy Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która od 1 września 2015 roku wyklucza ze sprzedaży w placówkach oświatowych niezdrową żywność. Produkty, które będą dopuszczone do sprzedaży w szkołach określi Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

ZDROWE KIESZONKOWE zapewnia uczniom na terenie szkoły dostęp do zdrowych produktów żywnościowych, które mogą zakupić w specjalnie oznakowanych maszynach vendingowych (automatach), posługując się dedykowanymi do projektu kartami płatniczymi lub brelokami z wykorzystaniem technologii NFC – komunikacji zbliżeniowej.

OPERATOR CELE PROJKETU

EDUK

Zdrowe Kieszonkowe łączy korzyści i cele wielu grup, będących odbiorcami projektu – uczniów, rodziców i szkół.