Korzyści

KORZSCIDLASZKÓŁ

• realizacja zapisów Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
• promocja postaw prozdrowotnych
• wsparcie dzieci potrzebujących
• realizacja zadań edukacyjnych (zdrowie, finanse, nowe technologie)
• bezkosztowy udział w projekcie
• możliwość zapewnienia placówce wody do bezpłatnego spożycia przez dzieci
• brak nadzoru ze strony szkoły (maszyną opiekuje się operator- dba o jej wygląd, stan techniczny oraz zatowarowanie)
• szybkość dokonywania zakupów (eliminacja lub rozładowanie kolejek w sklepiku szkolnym)
• współpraca ze sklepikami szkolnymi (poszerzenie oferty produktów)
• aktywności dla uczniów i nauczycieli

Projekt Zdrowe Kieszonkowe to również wiele korzyści dla uczniów i rodziców.