Opis projektu

ZDROWE KIESZONKOWE to projekt, który powstał z myślą głównie o uczniach i rodzicach. Z uwagi na fakt, że realizowany jest na terenie szkół - uwzględnia również potrzeby i oczekiwania placówek oświatowych.

Od 1 września 2015 roku obowiązują nowe zapisy Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, które wykluczają ze sprzedaży w szkołach niezdrową żywność. Na terenie placówek oświatowych nie można sprzedawać produktów mających niekorzystny wpływ na prawidłowy rozwój i stan zdrowia dzieci i młodzieży. Służyć ma to m.in. dbałości o zdrowie młodego pokolenia, a także przeciwdziałaniu problemowi nadwagi i otyłości wśród najmłodszych.

Wychodząc naprzeciw nowym rozwiązaniom - powstał projekt pod nazwą Zdrowe Kieszonkowe. Jego głównym celem jest propagowanie zdrowego odżywiania wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zdrowe Kieszonkowe zapewnia dzieciom i młodzieży na terenie szkół dostęp do zdrowych produktów żywnościowych, zgodnych z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Produkty te dostępne są w specjalnie oznakowanych maszynach vendingowych.

Płatność odbywa się bezgotówkowo - za pomocą dedykowanych, specjalnie oznakowanych kart płatniczych lub breloków. Projekt wspiera dzieci z najuboższych rodzin poprzez doładowania im kart i breloków do zakupu produktów. Dzięki działalności Fundacji Zdrowe Kieszonkowe pozyskujemy do współpracy podmioty, które pomagają nam w tym finansowo.

Projekt opiera się na innowacyjnym rozwiązaniu technologicznym - oprogramowaniu, które umożliwia m.in. stosowanie tak zwanej kontroli rodzicielskiej. Użytkownicy projektu (rodzice i opiekunowie uczniów) mogą ustalać dzienne limity wydatków oraz blokować do zakupu produkty niewskazane dzieciom z przyczyn zdrowotnych.

EDUKACJA PROZDROWOTNA

Projekt Zdrowe Kieszonkowe to również edukacja prozdrowotna. Oferując uczniom zdrowe produkty przekazujemy im wiedzę o wartościach odpowiednio zbilansowanej diety, o potrzebie prawidłowego odżywiania się oraz zachęcamy do aktywności ruchowej. Proponujemy dzieciom i młodzieży atrakcyjną formę edukacji z wykorzystaniem konkursów, gier oraz zabaw. Wspieramy kadrę pedagogiczną poprzez oferowanie im do wykorzystania w codziennej pracy materiałów dotyczących zdrowego stylu życia.

Mamy nadzieję, że projekt Zdrowe Kieszonkowe przyniesie w perspektywie kilku lat zmiany w sposobie odżywiania się dzieci i młodzieży.

Zdrowe Kieszonkowe niesie ze sobą również wiele innych korzyści.